Anders Dan Rechtspraak


Mens & arbeid

Arbeidsconflicten kunnen veroorzaakt worden door:
gezagsverhoudingen, verandering van collega’s of leidinggevenden, veranderende privé- of bedrijfsomstandigheden, competitie, opgelegde regels en dergelijke.

Mediation kan bij het oplossen van arbeidsconflicten vaak meer en sneller resultaat bereiken dan interne pogingen of een rechtsgang.

Mediation bereikt dit onder meer door:
* bespreekbaar maken van achterliggende belangen,
onzekerheden of frustraties
* tijdelijk opheffen van de gezagsverhoudingen door de mediator;
* de kennis van de mediator op het gebied van
conflictbemiddeling;
* het effect van geheimhouding en vertrouwelijkheid;
* de “veiligheid” die een neutrale derde (de mediator) biedt.