Anders Dan Rechtspraak


Integriteit

De vertrouwenspersoon integriteit heeft de volgende taken:

  • Klankbord voor de melder;
  • Adviseur voor melder als een collega zich niet aan de integriteitsregels houdt;
  • Adviseren als de eigen integriteit van de melder in het geding is of dreigt te raken;
  • Overleg met management om eventuele vermoedens van misstanden of onregelmatigheden aan de orde te stellen. Zo mogelijk samen met de melder. In zeer ernstige zaken ook alleen. (klokkenluidersregeling)