Anders Dan Rechtspraak


De mediator

Bert Harskamp

Wat doe ik:

Ik help partijen om op respectvolle wijze met elkaar:

- te communiceren,

- de wensen en behoeften uit te wisselen,

- de relatie te verbeteren waardoor partijen weer instaat zijn

- gezamenlijk de toekomst te bespreken,

- oplossingen te vinden voor geschilpunten.Voor wie werk ik:

Als zelfstandig MfN-mediator ben ik o.a. verbonden aan de Raad voor Rechtsbijstand, het Juridisch Loket, de rechtbank

Groningen/Leeuwarden en Assen.

Als bemiddelaar, teamcoach, trainer en docent ben ik jarenlang werkzaam geweest binnen het onderwijs en de cultuursector.

De zaken waarin ik bemiddel liggen voornamelijk op het terrein van arbeid, familiekwesties en (echt)scheiding.

Als mediator ben ik vanuit mijn praktijk in Klijndijk (Drenthe) actief in het gehele land.