Anders Dan Rechtspraak


Ongewenste omgangsvormen

De vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen heeft de volgende taken:

  • Aanspreekpunt voor medewerkers die met een melding of klacht komen over ongewenste omgangsvormen zoals: (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en discriminatie;
  • Opvangen, begeleiden en ondersteunen van de melder;
  • Verlenen van (na)zorg aan medewerkers;
  • Adviseren over eventueel verder te ondernemen acties;
  • Begeleiden van medewerkers die overwegen een klacht in te dienen bij de klachtencommissie;