Anders Dan Rechtspraak


Cliëntvertrouwenspersoon

Wat doet de cliëntvertrouwenspersoon?

De cliëntvertrouwenspersoon is in eerste instantie een luisterend oor. Cliënten kunnen er terecht met hun verhaal. De cliënt­vertrouwenspersoon luistert. Daarna bespreekt hij of er vervolgstappen nodig zijn en welke mogelijkheden de cliënt daarvoor heeft. De cliënt vertrouwenspersoon heeft altijd het belang van de cliënt voor ogen. Dat betekent niet altijd dat zij de opvatting van de cliënt deelt, maar zij geeft geen oordeel.

De cliëntvertrouwenspersoon biedt, voor zover gewenst, daadwerkelijke ondersteuning aan de cliënt bij het nemen van de stappen die nodig zijn om voor zijn belang op te komen. Zoals bijvoorbeeld de cliënt ondersteunen bij een gesprek of de cliënt helpen bij het opstellen van een brief voor de klachtencommissie.

Soms vinden cliënten het moeilijk om rechtstreeks een gesprek aan te gaan met degene over wie ze ontevreden zijn. Dan kan het helpen als de cliëntvertrouwenspersoon bij dit gesprek aanwezig is. De vertrouwenspersoon is er voor de cliënt en kan meedenken over de oplossingen.