Anders Dan Rechtspraak


Vertrouwenspersonen:

algemene taken van iedere vertrouwenspersoon:

Jaarlijks wordt een jaarverslag voor de opdrachtgever opgemaakt. Hierin wordt geconcludeerd over de huidige omgangsvormen, integriteit en/of cliëntbejegening. Zo nodig formuleert de vertrouwenspersoon aanbevelingen voor het management.

Herstelmediation:

ADRmedition biedt tevens herstelmediation aan. Hierbij staat het herstellen van de werkrelatie tussen medewerkers en/of management centraal. De ADRmediator bemiddelt tussen twee of meer partijen om de communicatie en de werkrelatie te verbeteren.